http://www.pilica.witryna.info/
PilicaPilicaPilica
Rzeka Pilica - Przewodnik Kajakowy


Od źródeł do ujścia - 325 km wakacyjnych spotkań z dziewiczą przyrodą "Mazur" na południu Mazowsza. Parki krajobrazowe: Przedborski, Sulejowski, Spalski.
Rezerwaty przyrody: Niebieskie Źródła, Sokół, Majdan, Stara Pilica, to raj na spływy kajakowe
w centrum Polski.


Spływy kajakowe Pilicą zaczynamy w Maluszynie, na 238 km od ujścia do Wisły. Szlak biegnie przez Krzętów (219km), Przedbórz (202km), Sulejów (157km), Smardzewice (136km), Tomaszów Mazowiecki (130km), Spałę (119km), Inowłódz (111km), Domaniewice (88km), Nowe Miasto (79km), Tomczyce (68km), Osuchów (56km), Przybyszew (53km), Białobrzegi (46km), Biejków (38km), Budy Michałowskie (33km), Warkę (18km) do Mniszewa, gdzie wpływa do Wisły. Spływy kajakowe organizuje wypożyczalnia STER w Warce. Zabezpiecza wygodne kajaki polietylenowe typu: Pro Tur 470 z lukiem bagażowym. Zapewnia kompleksowy transport sprzętu i osób na start. Zamów termin już dziś! tel. 601-418-860, 048-667-2281, kajaki@onet.pl, www.stero.pl. Spływ trwa 10 - 12 dni, noclegi pod namiotem na biwakach, dokładny kilometraż trasy tutaj.


Wakacje, spływy kajakowe, rzeka, przewodnik, weekend, wypożyczalnia, szlak.

Pilica to lewy dopływ Wisły o długości 325,4 km i powierzchni dorzecza 9273 km2, płynącym z Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej przez Wyżynę Przedborską, Wzniesienia Mazowieckie i Nizinę Środkowomazowiecką. Wypływa na wysokości 348 m n.p.m. powyżej miasta Pilica w postaci krasowego wywierzyska o znacznej wydajności. W trakcie biegu rzeka często zmienia kierunek, głębokość i szerokość koryta. W źródłowym odcinku  płynie na wschód w bezleśnej dolinie, dość wyraźnie wciętej w łoże jurajskie i kredowe. Poniżej Żarnowca zmienia kierunek na północny, a przed Szczekocinami na zachodni. W plejstocenie górna Pilica odpływała stąd na wschód do Białej Nidy, obecnie okrąża krańce Progu Lelowskiego. ZaSzczekocinami znów przyjmuje kierunek północny, a jej dolina osiąga przed Koniecpolem 2 km szerokości, na dnie powstały kompleksy stawów rybnych. W rejonie Przedborza rzeka opływa zachodnie krańce Pasma Przedborsko - Małogoskiego, a głębokość doliny sięga 50 m. Pod Smardzewicami wody środkowe spiętrza zapora ziemna, tworząc Sulejowski Zbiornik Wodny. Dolinie towarzyszą lasy, których największe kompleksy występują w okolicach Przedborza (Przedborski Park Krajobrazowy), w widłach Pilica - Luciąża, w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego Puszcza Pilicka), inaczej Lasy Spalskie .

Informacje turystyczne, wakacje, spływy kajakowe, rzeka, przewodnik, weekend, wypożyczalnia, szlak, mapa.

Od Tomaszowa Mazowieckiego do Białobrzegów płynie w swojej własnej pradolinie. W okresie maksymalnego zlodowacenia warciańskiego odprowadzała wody lodowcowo - rzeczne na wschód, prawdopodobnie aż do Prypeci. Wytworzona w ten sposób dolina dużej rzeki, która jako mezoregion fizyczno - geograficzny nosi nazwę Doliny Białobrzeskiej. Szerokość wraz z tarasami nad zalewowymi dochodzi miejscami do 4 km. Lewy, wysoki  i miejscami stromy brzeg doliny (zwłaszcza pomiędzy Domaniewicami a Tomczycami) jest krawędzią Wysoczyzny Rawskiej, która była strefą moren czołowych wspomnianego zlodowacenia warciańskiego. Porośnięta lasem stroma skarpa wysoczyzny ma tutaj do 30 m ponad poziom. Znacznie niższy brzeg prawy to Równina Radomska. Za Białobrzegami Pilica rozdziela Równinę Warszawską od Równiny Kozienickiej, meandrując między pasami wydm, zwanych tu Białymi Górami. Dolny odcinek rzeki odznacza się asymetrią, której mokre dno posiada liczne starorzecza, a szerokość koryta dochodzi do 100 m. Pilica uchodzi do Wisły na wysokości 93 m n.p.m. Ujściowy odcinek poniżej Warki został obwałowany, a w widłach obu rzek leży wieś Mniszew.

Wakacje, spływy kajakowe, rzeka, przewodnik, weekend, Maluszyn, wypożyczalnia, szlak.

Pilica jeszcze na przełomie wieków XIX i XX była ważnym szlakiem transportowym, Wcześniej kilka stuleci odgrywała dużą rolę w życiu gospodarczym Mazowsza. Spławiano nią surowce i budulec kamienny do Warszawy z kopalń Wyżyn: Krakowskiej i Olkuskiej. Postępujące wyniszczanie lasów w jej dorzeczu doprowadziło do spadku poziomu i sytuacji, w której w czasie gorącego lata nawet kajakarze osiadają na mieliznach. Warto więc o dobrej pogodzie  poświęcić wakacje, urlopu lub weekend na spływ kajakowy.

Informacje turystyczne, wakacje, spływy kajakowe, rzeka, przewodnik, weekend, wypożyczalnia, szlak, mapa.

Za zaporą w Smardzewicach rzeka kilkakrotnie płynie do wysokiej skarpy lewego brzegu, skąd roztacza zaskakująco rozległy widok na równiny po drugiej stronie koryta. W wielu miejscach do brzegów przylegają łąki i pastwiska, które tworzą dobre warunki biwakowe. Mogą rozbić namioty nawet duże grupy turystów. Łatwe lądowanie na niskim brzegu, równe, trawiaste podłoże pod namiot. Chociaż tereny te nigdzie na razie nie są zagospodarowane, przy większych grupach zawsze trzeba wcześniej uzg. możliwości takiego biwakowania. Na całej trasie znajdziemy także szereg obiektów godnych odwiedzin. Opactwo cystersów i romański kościół z XII w., wywierzyska krasowe Niebieskie Źródła, Skansen Pilicy, Muzeum Kazimierza Pułaskiego i inne. Wszystkie zostały opisane w szczegółowej części przewodnika, mapy znajdziecie tutaj.

Wakacje, spływy kajakowe, rzeka, przewodnik, weekend, wypożyczalnia, szlak.

Rzeka tworzy oś hydrograficzną dwóch parków krajobrazowych: Sulejowskiego, Spalskiego  i  przepływa trzeci - Przedborski. Od 1995 r. tworzą wspólnie jeden Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych (ZNPK). Zostały utworzone w celu zachowania i ochrony cennych obszarów, będących pozostałością Puszczy Pilickiej, fragmentów Wyżyny Przedborskiej wraz z doliną rzeki Czarnej Włoszczowskiej. Puszcza Pilicka jest największym kompleksem leśnym w Polsce środkowej. Łączna powierzchnia wchodzących w jej skład lasów wynosi 55 tys. ha. Ten swoisty, naturalny krajobraz Pilicy, wysoczyzn środkowopolskich wraz z niezbyt jeszcze zniszczoną szatą roślinną, licznymi zabytkami kultury materialnej, żywym folklorem i bogatą historią powinien być zachowany, właściwie chroniony, aby mógł służyć społeczeństwu jako wartościowy obszar rekreacyjny, a nauce jako obszar badań. ZNPK jest największym, naturalnym terenem fito - przyrody i wypoczynkowym dla aglomeracji łódzkiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska i Bełchatowa. O znaczeniu tego obszaru świadczy fakt, że został zaliczony do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET (europejska sieć ECONET - to próba stworzenia hierarchicznego rejestru obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych w skali kontynentu.

Wakacje, spływy kajakowe, rzeka, przewodnik, weekend, wypożyczalnia, szlak, mapa.

Dolina posiada bogatą i stale rozwijaną infrastrukturę turystyczną, związaną tak z turystyką wodną, jak i pieszą czy rowerową. Wypożyczalnie kajaków oferuje swoje usługi związane z transportem sprzętu na całym szlaku, organizowaniem noclegów w namiotach, domkach kempingowych. Rozciągający się na długości 16 km akwen Jeziora Sulejowskiego umożliwia także wyżycie innym wodomaniakom, żeglarzom i surfingowcom, oferując przy tym doskonałe warunki do nauki młodych adeptów tych sportów wodnych. Wszystkie miejsca wypożyczania sprzętu wodnego, ośrodki kempingowe i wypoczynkowe, porty jachtowe i stanice kajakowe zostały przedstawione w szczegółowej części przewodnika kajakowego.

Wakacje, przewodnik, weekend, Maluszyn, wypożyczalnia, szlak, informacje turystyczne.

Pilica posiada kilka spenetrowanych kajakami dopływów, na których w ostatnich latach były zorganizowane spływy kajakowe. W pierwszej kolejności należy do nich zaliczyć: Ludążę, Czarną Maleniecką, Drzewiczkę. Pojedyncze osoby pokonały cztery inne dopływy: Krztynię, Białą Le-lowską, Czarną Włoszczowską, Wolbórkę. Na dopływach nigdzie poza Drzewicą i Sielpią infrastruktura turystyczna nie występuje, więc należy liczyć tylko na własną przemyślność.

Informacje turystyczne, wakacje, przewodnik, weekend, wypożyczalnia, szlak.

Dzięki wydajności źródeł wiosną jest dostępna dla kajaków już od miejscowości Pilica, a zasadniczo, cały rok od Żarnowca. Biegnąca stąd trasa spływu ma długość 307 km. Górna część szlaku - trudna do płynięcia. Duża liczba przenoszeń kajaka ze względu na wąskie koryto oraz liczne przeszkody w nurcie. Możemy polecić ją zaawansowanym kajakarzom, którzy, płynąc jedynkami bez bagażu biwakowego, będą mieli radość pokonania rzadko uczęszczanego odcinka. Indywidualnie spływa się od Koniecpola (263 km). W Maluszynie (238 km) kończą się uciążliwe przeszkody rzeczne i stąd wyruszają na wypożyczonych kajakach zorganizowane grupy spływowe.

Wakacje, przewodnik, weekend, Maluszyn, wypożyczalnia, szlak, mapa.

Przyrodniczo i krajoznawczo szlak  jest bardzo atrakcyjny na wakacyjne spływy kajakowe. Meandrujące po swojej pradolinie koryto rzeczne wytworzyło różnej wielkości łagodne zakola, zakręcające niekiedy o 180 stopni. W ten sposób powstało szereg starorzeczy (odciętych współczesną regulacją koryta) i wiele stałych wysp różnej wielkości, pokrytych bogatą roślinnością. Przy wyższej wodzie dają turyście urozmaicone możliwości wyboru drogi płynięcia, przy niskiej bywają utrapieniem ze względu na uciążliwe płycizny. Piaszczyste wszędzie podłoże oraz co kilka kilometrów rozległe plaże w słońcu zapraszają do kąpieli.  Na brzegach znajdziemy dużo terenów leśnych z malowniczymi biwakami do noclegu pod namiotem. Wody Pilicy, niegdyś na znacznym odcinku zanieczyszczone, obecnie posiadają III i II klasę czystości. Należy jednak pamiętać, że woda z rzeki nigdzie nie do picia nawet po przegotowaniu, jak zresztą w całej Polsce ze względu na zanieczyszczenia biochemiczne oraz wysoki poziom naturalnej zawiesiny po deszczach.

Informacje turystyczne, wakacje, spływy kajakowe, rzeka, Pilica, przewodnik, weekend, wypożyczalnia, szlak.

Na pokonanie całej trasy kajakowej: Maluszyn - Warka, liczącej 220 km, należy przeznaczyć 10-12 dni. O ile sama rzeka płynie stosunkowo szybko i dystans 20 km dziennie dla początkujących, a 25-30 km wprawnych kajakarzy nie powinien nikogo przerażać, to pokonanie zbiornika wodnego i zorganizowanie przewozu kajaków przez zaporę w Smardzewicach zajmuje co najmniej dwa dni. Nie należy jednak traktować tej przeprawy jako uciążliwość. Jezioro Sulejowskie to jeden z bardziej atrakcyjnych i dogodnych dla turystów sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. Jego brzegi oferują nieskończoną liczbę możliwości spędzenia letniego i weekendowego wypoczynku od prostych, kameralnych biwaków do miejsc hotelowych o standardzie trzech gwiazdek.

Wakacje, spływy kajakowe, rzeka, Pilica, przewodnik, weekend, Maluszyn, wypożyczalnia, szlak, mapa.

Niechaj Pilica Każdego Zachwyca

Autor przewodnika kajakowego: Kol. Marek Lityński